Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ผู้บริหารโรงเรียน

เห็นตรงกัน !!! กลุ่มผู้บริหารโรงเรียนหนุนเลิกสอบโอเน็ต

กลุ่มผู้บริหารโรงเรียนหลายแห่ง เห็นควรยกเลิกสอบโอเน็ต ชี้ เหมือนการตัดเสื้อโหลสร้างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แนะ ศธ.ควรให้โรงเรียนสร้างมาตรฐานการวัดความสามารถของนักเรียนตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เมื่อวันที่ 9…

อย่าเหมารวม!! ส.บ.ม.ท.ค้านผลวิจัยเรื่องผู้บริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมทุจริต ท้ากางหลักฐาน

ครูประถมหลายๆท่านน่าจะได้ติดตามข่าวที่ มีงานวิจัยชี้ว่าผู้บริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมทุจริต ล่าสุดครูประถมจะเห็นข่าว นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ได้ออกมาคัดค้านผลวิจัย ครูประถมมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไร…