fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี

เตรียมความพร้อมกับการเข้าอบรม Google Certified Educator และ EduTech Thailand  …

คุณครูประถมเตรียมความพร้อมกับการเข้าอบรม Google Certified Educator ที่ทั่วโลกยอมรับ และ EduTech Thailand  เปิดติวและจัดสอบให้คุณครูทั่วประเทศ สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ 1. พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียน…