fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

พัฒนาทักษะสมอง Executive Functions-EF

พัฒนาทักษะสมอง Executive Functions-EF

ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "หนังสือและการอ่าน เครื่องมือพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions-EF (เอ็กคลูซีฟ ฟังก์ชั่น-อีแอฟ) ในเด็กปฐมวัย...คำตอบการปฏิรูปการศึกษาไทย" จัดโดยสถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)…