fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

พัฒนาบุคลากรการจัดสอบ

อบรมออนไลน์ พัฒนาบุคลากรการจัดสอบ จาก สทศ.

ครูประถม ขอนำข่าวการอบรมพัฒนาบุคลากร จาก สทศ. มาฝากดังนี้ค่ะ สทศ.ได้จัดหลักสูตร อบรมออนไลน์ เรียนผ่านแล้วได้รับเกียรติบัตร จาก 3 หลักสูตร เพื่อพัฒนาบุคลาการด้านการจัดสอบ โดยสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าไปยังบทเรียนต่างๆได้ในแต่ละรายวิชา…