fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

พื้นฐานExcel เบื้องต้น

พื้นฐานExcel เบื้องต้น

โปรแกรม พื้นฐานExcel เป็นโปรแกรมในตระกูล Microsoft Office มีคุณสมบัติในการทำงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลได้ดี เช่น บันทึกข้อมูล กรองข้อมูลตามเงื่อนไข เชื่อมโยงข้อมูล วิเคราะห์ทางสถิติได้ดี วันนี้ ครูประถม…