fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ภาพตกแต่ง

สื่อการเรียนการสอน รูปภาพแสดงความรู้สึก Flash Card Feeling

สื่อการเรียนการสอน รูปภาพแสดงความรู้สึก Flash Card Feeling ใช้ในการศึกษาและหาความรู้เพื่อนำไปสู่ในอนาคตได้ ตัวอย่างรูปภาพ ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด : กดที่นี่ ขอขอบคุณ TEACHERDENT SHARED

สื่อการเรียนการสอน รูปภาพแบนเนอร์ (BANNER)

สื่อการเรียนการสอน รูปแบบแบนเนอร์ใช้สำหรับจัดตกแต่งบอร์ด ทำหน้าปกรายงาน หรืออื่น ๆ ที่ตกแต่งและสวยงาม ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด : กดที่นี่ ขอขอบคุณ TEACHERDENT SHARED

สื่อการเรียนการสอน การเรียนการสอนตกแต่งขอบและเส้นคั่น

การตกแต่งขอบและเส้นคั้นใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น สามารถนำไปใช้ในอนาคตหรือใช้ในการทำงานข้างหน้าได้อย่างสะดวก ตัวอย่างรูปภาพ ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด : กดที่นี่ ขอขอบคุณ TEACHERDENT SHARED