fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ รับสมัครวันที่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ธันวาคม 2562 สถานที่รับสมัคร เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต รายละเอียดอื่นๆ คัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว…

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ชื่อตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา…