fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงาน

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 4 อัตรา โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง…

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ รับสมัครวันที่ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2562 สถานที่รับสมัคร สมัครและยื่นใบสมัครที่งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน -…

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ รับสมัครวันที่ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2562 สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 2…