Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

รอบ2

ด่วนมาแล้ว! สพฐ.สำรวจตำแหน่งว่างที่ใช้ในการสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 รอบ 2

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเอกสารด่วนจาก สพฐ. ซึ่งได้ออกมาสำรวจตำแหน่งว่างที่ใช้ในการสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 รอบ 2  เนื่องจากบางกลุ่มวิชา และบางวิชาเอก ไม่ทราบจำนวน จึงต้องขอให้มีการสำรวจก่อนจะจัดสอบ

เช็ค เขตไหนได้รับ จัดสรรงบครูธุรการ

เช็ค เขตไหนได้รับเงินบ้าง จัดสรรงบครูธุรการ จากหนังสือแจ้ง ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๐๔๖๓ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑omoo 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบประมาณปี…