Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ระบบดูแลช่วยเหลือ

ไม่อยากให้พลาด! ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา”

เรียกว่าเป้นอีกหนึ่งแบบทดสอบออนไลน์ดีๆที่ไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆค่า สำหรับการอบรมออนไลน์หลักสูตร  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา หากผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรอัตโนมัติทางอีเมล์อีกด้วยนะคะ ผู้รับผิดชอบ : นางสาวรุ่งนภา บุญสิงห์…