Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

รับสมัคร ศึกษาธิการจังหวัด

ศธ.ประกาศรับสมัครคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด-รองศึกษาธิการจังหวัด

ศธ.ประกาศรับสมัครคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด-รองศึกษาธิการจังหวัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) และรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น)…