Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ลงนาม

สพฐ. ลงนามความร่วมมือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษครูนักเรียน ตามกรอบมาตรฐาน CEFR

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูและนักเรียนตามกรอบมาตรฐาน CEFR” ระหว่าง…