Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

วันครู 2564

รับเกียรติบัตรฟรี! ขอเชิญทำแบบทดสอบ เรื่อง วันครู 2564

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแบบทดสอบออนไลน์ดีๆที่ไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆ สำหรับแบบทดสอบ เรื่อง วันครู 2564  ซึ่งจัดทำโดยโรงเรียนโคกสะอาด ใครที่ทำผ่านเกณฑ์ 80% สามารถรับเกียรติบัตรออนไลน์ได้ฟรีด้วย อย่าลืมไปทำกันนะคะ ขอเชิญทำแบบทดสอบ เรื่อง …