fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

วันรัฐธรรมนูญ

วันรัฐธรรมนูญ

วันนี้เรามาทำความรู้จัก   "วันรัฐธรรมนูญ" เป็นอีกหนึ่งวันที่สำคัญ ที่ทางราชการประกาศให้เป็นวันหยุด เพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรกอัน เป็นฉบับถาวร…