Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

วาระแห่งชาติ

“สุเทพ” ยันไม่มียุบโรงเรียนขนาดเล็ก การผลักดันให้เป็นเรื่องสำคัญและถือเป็นวาระแห่งชาติ

สำหรับคุณครูประถมที่ติดตามข่าวยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้แก่พื้นที่นำไปดำเนินการแล้วว่าจะมีวิธีบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในรูปแบบใดบ้างไม่ว่าจะเป็นการควบรวม หรือการทำให้โรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มีเด็กเป็นโรงเรียนของชุมชน…