Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 4 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1. ครูอัตราจ้าง วิชาคหกรรมศาสตร์ 1 อัตรา 2. ครูอัตราจ้าง วิชาอาหารและโภชนาการ 1…