Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่…

วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25-31 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สถานที่รับสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ตำแหน่งและคุณสำบัติต่างๆ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน: 9000 บาท…