Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ศอ.บต. รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 13 อัตรา

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 13 อัตรา

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ รับสมัครวันที่ ตั้งแต่วันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562 สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชายแดนใต้ ชั้น 5…