Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ศูนย์บริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันนักเรียน

สพฐ.จัดตั้ง ศูนย์บริหารจัดการอาหารกลางวัน พร้อมจัดให้มีครูโภชนาการทุก รร.…

สำหรับคูณครูประถมที่ติดตามข่าว สพฐ. ตั้งศูนย์บริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันนักเรียนขึ้นเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งในสังกัด สพฐ. แยกออกจากหน่วยงานกองทุนอาหารกลางวัน เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตอาหารกลางวัน 3 ก.ย. 62  นายสุเทพ ชิตยวงษ์…