Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สถานี ก.ค.ศ.

สถานี ก.ค.ศ. มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สถานี ก.ค.ศ. มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน…

สถานี ก.ค.ศ. …

สถานี ก.ค.ศ.  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดีครับท่านผู้บริหาร เพื่อนข้าราชการครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง จากการที่ ก.ค.ศ.…