Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สถานี ก.ค.ศ. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สถานี ก.ค.ศ. …

สถานี ก.ค.ศ.  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดีครับท่านผู้บริหาร เพื่อนข้าราชการครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง จากการที่ ก.ค.ศ.…