Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สทศ. ชี้แจงการใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560

สทศ. ชี้แจงการใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560

สทศ. ชี้แจงการใช้โปรแกรมข้อสอบกลาง ตามที่ สทศ. เปิดใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 แล้วนั้น ขณะนี้มีผู้เข้ามาใช้งานโปรแกรมจำนวนมากทำให้เกิดปัญหาในการใช้โปรแกรม สทศ.กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และขอชี้แจงเพิ่มเติม…