Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

สพฐ.ประชุมกำหนดเกณฑ์คัดกรองโรงเรียนประชารัฐ (รร.ดีใกล้บ้าน) ปี 2561

สพฐ.ประชุมกำหนดเกณฑ์คัดกรองโรงเรียนประชารัฐ (รร.ดีใกล้บ้าน) ปี 2561

ข่าวที่ 68/2561 สพฐ.ประชุมกำหนดเกณฑ์คัดกรอง โรงเรียนประชารัฐ (รร.ดีใกล้บ้าน) ปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงการสำรวจความต้องการจำเป็นสำหรับการจัดการศึกษาของ …