Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สพฐ. เป็นเจ้าภาพ (Host) จัดงาน EDUCA 2019 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 12

สพฐ. เป็นเจ้าภาพ (Host) จัดงาน EDUCA 2019 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 12

สพฐ. อนุญาตให้คุณครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมทางการศึกษา EDUCA 2019 ตามความสมัครใจ ดูข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ที่มา: Educathai