วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024
แท็กสสวท. ขอเชิญอบรมออนไลน์ 4 หลักสูตร (4 Level) ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน (AI for Schools) รุ่นที่ 3

Tag: สสวท. ขอเชิญอบรมออนไลน์ 4 หลักสูตร (4 Level) ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน (AI for Schools) รุ่นที่ 3

Most Read