Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สสอ.เมืองราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-31 ตุลาคม…

วันที่รับสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21-31 ตุลาคม 2562 สถานที่รับสมัคร สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งและคุณสำบัติต่างๆ 1. แพทย์แผนไทย 4 อัตรา ค่าจ้าง 500 บาท/วัน 2. เจ้าพนักงานธุรการ 1…