Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สอบ ว 16

กรณีพิเศษ สังกัดสพฐ. ตาม ว 16(เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิง)

ในปีพ.ศ.2561 นี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังไม่มีประกาศรับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ เพียงแต่ว่า จะขอนำเสนอข้อมูลให้เพื่อนครูที่สนใจสมัครทราบว่ารายละเอียดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นอย่างไร…