Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สอบ เกมวิ่งแข่ง โปรแกรม Scratch

สอบ เกมวิ่งแข่ง โปรแกรม Scratch

สอบ เกมวิ่งแข่ง โปรแกรม Scratch มีเวลาให้ผู้เรียนปฏิบัติ 30 นาที จากนั้น save as ชั้น ชื่อ งาน ในไดร์ฟ d ห้องของตัวเอง ตัวอย่าง 1-1 dekd t1 ดาวน์โหลดข้อสอบ ที่นี่ ขอให้โชคดี