Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สาขาที่เปิด

เปิดสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย สังกัดสอศ. ปี 2562

          แจ้งตำแหน่งเปิดสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี  2562           โดยมีกำหนดการอย่างไม่เป็นทางการช่วงเดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2562 สาขาที่เปิดสอบ ขอขอบคุณ : FB…