Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สามาติดต่อสอบถามหรือต้องการเพิ่มข้อมูลการเที่ยวเชิงความรู้ได้

เที่ยวอย่างไรให้ลูกได้ความรู้ โซนภาคเหนือ

เที่ยวอย่างไรให้ลูกได้ความรู้โซนภาคเหนือ         วัยเด็กคือวัยแห่งการเรียนรู้ วัยช่างสังเกต และวัยแห่งการลองสิ่งแปลกใหม่อยู่เสมอ อีกทั้งเด็กส่วนมากจะชอบเล่นหรือเที่ยวตามประสา พ่อแม่จึงควรเอาใจใส่สิ่งนี้ให้กับลูก…