Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับสมัครงาน จำนวน 4 อัตรา

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับสมัครงาน จำนวน 4 อัตรา

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ รับสมัครวันที่ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 13 ธันวาคม 2562 สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 6…