Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 1 รับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาประจำจังหวัด 3 อัตรา

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 1 รับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาประจำจังหวัด 3 อัตรา…

วันที่รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2562 สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ ได้ที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 1 (สำนักงาน กกท ภาค 1 (ชลบุรี)) รายละเอียด 1.…