Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) จำนวน 1…