Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

ประกาศ คุณกนกวรรณ รมช.ศึกษาธิการ เร่งดำเนินการ เรื่อง การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งข้าราชการครู กศน. ใน…

ข่าวดีสำหรับคุณครู กศน. ที่จะมีนโยบายการขับเคลื่อนงานของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  ประจำปี 2563 ให้ได้บรรจุข้าราชการครู กศน. ในจำนวน 891 อัตรา อ่านรายละเอียด... วันนี้ (28 ต.ค.) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์…