Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สำหรับคุณครู

Big Data ฐานข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคุณครู

ครูประถม เรียนท่านครู/อาจารย์ โปรดสนใจ... “Big Data” เปิดระบบให้ใช้งานตามปกติ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยขยายเวลาให้ท่านสามารถกรอกข้อมูลได้ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ข้อสอบปลายภาคเรียน เทอม ๑ รวมทุกชั้น พร้อมปิดเทอมกันหรือยัง

สวัสดีค่ะ ครูประถม.คอม วันนี้จะมาแนะนำ คุณครูสำหรับข้อสอบ เอาไว้ใช้สำหรับสอบนักเรียน ในช่วงปลายภาพเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  นี้ค่ะ บอกก่อนนะครับ ว่า ข้อสอบปลายภาคเรียนเทอมที่ ๑  นี้…