Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สี่พันอัตรา

เกณฑ์ใหม่ผอ.โรงเรียน ต้องผ่านงาน รองผอ.ก่อน

เกณฑ์ใหม่ผอ.โรงเรียน ต้องผ่านงาน รองผอ.ก่อน 5ก.พ.63-นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประสานงานกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ…