fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ส่งผลงานทักษะคอมพิวเตอร์

ส่งผลงาน ทักษะคอมพิวเตอร์

ส่งผลงาน การแข่งขันทักษะ ขอให้ได้เหรียญนะคะ ระดับประถมศึกษา ป.4-6และระดับมัธยมศึกษา ม.1-3 กรอกคะแนนสำหรับครู ประกาศผลการแข่งขันป.4-6  <รอการอัพเดต> ประกาศผลการแข่งขันม.1-3  <รอการอัพเดต>