Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เเนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำหรับครูประถมที่หาแนวทางการพัฒนาเด็กๆ คงจะหนีไม่พ้นเอกสารฉบับนี้ ที่จะมีแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้มีพื้นฐานที่มั้นคง ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ เเนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน