Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

หนังสือ AI ฟรี

โหลดฟรี หนังสือ AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สำหรับการบริหารงานและการบรหารภาครัฐ ฉบับภาษาไทย

ครูประถม ขอนำข่าวเทคโนโลยี AI มาฝากทุกท่านกันค่ะ ปัจจุบัน AI เป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งการดำเนินชีวิตของมนุษย์ การตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคสำหรับภาคธุรกิจ…