Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

หลักสูตรพัฒนาความเป็นครู

กมว. ประกาศ “หลักสูตรพัฒนาความเป็นครู” แทนหลักสูตร ป.บัณฑิต

สำหรับหลายๆท่านที่อยากเป้นครูประถมแต่ไม่จบด้านครูมาโดยตรง ต้องติดตามข่าวนี้ เพราะ กมว. ประกาศให้ยกลิกหลักสูตร ป.บัณฑิต และเปิดหลักสุตรพัฒนาความเป็นครู เพื่อผู้ที่จบเอกอื่นแต่อยากเป้นครูประถม และ นิสิต นักศึกษาระดับชั้นปีที่…