Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ห้องเรียนภาษาจีน

“หมอธี” เดินหน้าห้องเรียนภาษาจีน

หมอธี เดินหน้าห้องเรียนภาษาจีน หมอธี รมว.ศึกษาธิการ วางแผนเดินหน้าสร้างห้องเรียนภาษาจีนแบบสองภาษา เริ่มในเด็ก ป.1 มอบคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน จัดทำรายละเอียด หวังให้ทันเปิดโครงการห้องเรียนภาษาจีนภาคเรียนที่…