Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

อนุมัติเงินฝาก

คุณครูเตรียมเฮ! เตรียมชงรมว.คลัง อนุมัติเงินฝาก กบข.ใช้หนี้เงินต้นให้ครู

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับคุณครู เพราะตอนนี้ มีการเสนอชงรมว.คลัง อนุมัติเงินฝาก กบข.ใช้หนี้เงินต้นให้ครู ซึ่งโครงการลดเงินต้นจากเงินฝากที่เป็นสะสมของครูในอนาคตนั้น เราจะไม่บังคับให้ครูเข้าร่วมโครงการ แต่ให้เป็นความสมัครใจแทน นายอนุชา…