Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

อบต.คลองลุ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

อบต.คลองลุ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

อบต.คลองลุ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-31 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ชื่อตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์…