Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

อบรมครู

พว. เชิญครูเข้าร่วมอบรมฟรี! โครงการเทคนิคการสอนแยกตามรายวิชา “คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ สังคมศึกษาฯ”…

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ไม่อยากให้คุณครูพลาดเลยจริงๆค่ะ สำหรับการอบรมโครงการเทคนิคการสอนแยกตามรายวิชา “คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ สังคมศึกษาฯ” ซึ่งเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM ขอเชิญครูทั่วประเทศเข้าร่วมอบรม ฟรี…

หลักสูตรการ อบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ออนไลน์

การอบรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและผู้สนใจมีความรู้ความเข้าใจ สามารถออกแบบวิสัยทัศน์ โครงสร้างหลักสูตร และคำอธิบายรายวิชาได้

อบรม หลักสูตร การให้คำปรึกษาวัยรุ่น (ออนไลน์) มีวุฒิบัตร

อบรม หลักสูตร การให้คำปรึกษาวัยรุ่น (ออนไลน์) มีวุฒิบัตร ให้ โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครสมาชิก และเข้าสู่การอบรมได้ที่ https://thaiteentraining.com/ เมื่อเรียนจบหลักสูตรสามารถปริ้นใบประกาศได้เลย…

รับสมัคร ครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์…

สสวท. เปิดรับสมัครครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ “ครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา” เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 19 เมษายน 2562…