Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา

แจ้งด่วน ทุกส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐ ให้ลดธงครึ่งเสา

แจ้งทุกส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐ ให้ลดธงครึ่งเสา   เพื่อถวายความอาลัยแด่เจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ซึ่งสิ้นพระชนม์ รวม 3 วันทำการ ในวันที่ 5,7, 8 พฤษภาคม 2563 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี…