Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

อาชีวะเปิดหลักสูตร EV

เปิดแล้ววันนี้! อาชีวะเปิดหลักสูตร EV ปั้นเด็กไทยเข้าอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า สู่เบอร์ 1 แห่งอาเซียน

วันที่ 10 มีนาคม 2566 ขอนำเสนอ หลักสูตรแห่งอนาคตเปิดแล้ววันนี้! อาชีวะเปิดหลักสูตร EV ปั้นเด็กไทยเข้าอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า สู่เบอร์ 1 แห่งอาเซียน" กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้พัฒนา ยกระดับ…