Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

อำเภอโขงเจียม

แสงแรกสีทองของดวงอาทิตย์ที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

           อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ขณะนี้ เป็นช่วงที่เหมาะกับการท่องเที่ยว บรรยากาศเต็มไปด้วย ปริมาณน้ำตก และการบานของดอกไม้ป่าที่บริเวณหน่วยพิทักษ์ฯ ที่1(สร้อยสวรรค์) โดย นายนครินทร์ สุทัตโตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแต้ม กล่าวว่า ) …