Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

อินเทอร์เน็ตโรงเรียน

สพฐ.เปิดบัญชีจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

สำหรับวันนี้ ครูประถม มีข่าวสารเรื่อง สพฐ. มีการจัดสรรงบประมาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ สำหรับหน่วยงานหรือโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรที่ไม่ได้เป็นหน่วยเบิก และหน่วยงานหรือโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเป็นหน่วยเบิก…