Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

ดาวน์โหลดได้เลย! แบบฝึกหัด แก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

ในปัจจุบันมีนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เยอะมากๆ วันนี้เราจึงมีแบบฝึกหัดมาให้ครูๆดาวน์โหลดไปฝึกนักเรียน เพื่อแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ซึ่งเป็นไฟล์ Word ที่คุณครูสามารถนำไปแก้ไขได้ด้วย หากคุณครูสนใจ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยนะคะ…