Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

อ่าน ‘Teach Like Finland’ (1)

อ่าน “Teach Like Finland (1)” กับ นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

เป็นบทความที่ดีมากเกี่ยวกับเรื่องราวของครูท่านหนึ่ง เป็นเรื่องที่อ่านแล้วได้แง่คิดดีๆ คุณครูประถมที่ตั้งใจทำเพื่อลูกศิษย์ อย่าหักโหมมากเกินตัวจะมีแต่จะทำให้ร่างกายทรุดโทรม รักลุกศิษย์และต้องรักตัวคุณครูเองด้วย ขอแนะนำหนังสือ Teach Like…